Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Brottsförebyggande och trygghetsskapande forskning och praktik – igår, idag, imorgon

15 juni 2024

Linnéuniversitet arrangerade den 13–14 juni sin tredje trygghetskonferens. En av föreläsarna var Hans Grönqvist, IFN och Linnéuniversitetet. 

Temat för årets konferens var framtidens brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet – i ljuset av vad vi gör nu och vad vi gjorde förr.

Konferensen vände sig till forskare, poliser och polisanställda, chefer och medarbetare i regionerna och länsstyrelser, kommunanställda och andra som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.  

Föreläsningarna handlade bland annat om den kriminella ekonomin och brott mot välfärdssystemen kriminaliseringen av narkotikabruk och att förebygga brott i nära relationer 

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet anordnar årligen konferenser på det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. 

Läs mer.