Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Leisure Studies

Location of Leisure: The New Economic Geography of Leisure Services

Tidskriftsartikel
Referens
Öner, Özge och Johan Klaesson (2017). ”Location of Leisure: The New Economic Geography of Leisure Services”. Leisure Studies 36(2), 203–219. doi.org/10.1080/02614367.2016.1246588

Författare
Özge Öner, Johan Klaesson

Utbudet av fritidsverksamhet växer. Här studerar forskarna hur efterfrågan styr detta utbud. De finner att variationer i efterfrågans räckvidd i hög grad styr utbudet. Exempelvis ser de en lokal ”hemmamarknadseffekt” på biografer och konstetablissemang, det vill säga en oproportionerlig koncentration av dessa verksamheter.