Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Konkurrens och regleringar på marknaden för elektronisk kommunikation

Syftet med detta projekt var att bidra till förståelsen av vilka faktorer som är avgörande för samtrafikavgifternas storlek i elektronisk kommunikation samt vilka effekter konkurrens och regleringar har på marknadernas funktionssätt.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Thomas Tangerås, IFN

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt var att analysera tre frågeställningar. För det första, hur fungerar mobiltelekommarknaden och vilket är behovet av statlig intervention? Trots de många källorna till marknadsmisslyckande inom telekommunikation är nyttan av statligt ingripande oklar. Det finns i själva verket beräkningar som visar att de 26 stater i USA som har priskontroll hade 15 procent högre priser än de stater som saknar priskontroll, allt annat lika. För det andra, hur skall man värdera effekterna av politisk intervention inom mobiltelekomindustrin? Vad gäller det nya europeiska reglerande ramverket är en sådan utvärdering redan planerad att starta om ungefär två år. För det tredje, hur skall de nationella reglerande organen utföra sina förpliktelser under det nya reglerande ramverket, så som att avgränsa marknader, mäta marknadskraften och vidta lämpliga åtgärder?