Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Minimilöner och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft

Vilka effekter har minimilöner på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden? Från 2022 fortsätter detta projekt i programmet Institutioner, marknader och näringsliv.

Projektansvarig
Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se

Projektdeltagare
Simon Ek, Uppsala University and IFN

Mats Hammarstedt, Linnaeus University and IFN

Per Lundborg, Stockholm University

Sverige har haft ett stort inflöde av flyktingar under de senaste decennierna och många i denna grupp har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I projektet undersökte forskarna hur minimilöner påverkar arbetslöshet bland flyktingar i Sverige. De undersökte också arbetsmarknadsutsikterna för lågutbildad arbetskraft bland inrikes och utrikes födda. Slutligen studerade de sambanden mellan företagens finansiella situation och deras efterfrågan på arbetskraft när minimilönerna förändras.

Projektet finaniserades genom anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.