Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

FAME Workshop (2020)

Under året har två interna workshops hållits i regi av Företags-, Arbetsmarknads- och Entreprenörskapsgrupp (FAME). Syftet med FAME-workshoparna är att i mindre grupp gå igenom forskningsidéer och pågående forskning som fortfarande är i väldigt tidigt skede. Under workshopen presenterades bland annat pågående forskning om automatisering och företagsdynamik och om hur en temporär digital valuta skulle kunna användas för att återstarta Sverige efter coronakrisen.