Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Globalization, Organization and the Ownership of Firms (2012)

IFN Stockholm Conference 2012 anordnades i Vaxholm den 13-14 juni och hade temat “Globalization, Organization and the Ownership of Firms”. Konferensens syfte var att samla några av de bästa forskarna som arbetar både teoretiskt och empiriskt med dessa frågor. Målet var att belysa sambandet mellan företagens organisationsstruktur och prestation, samt att förstå effekten av organisations- och ägandeförändringar på produkt- och arbetsmarknaderna i ett internationellt perspektiv. Studierna som presenterades fokuserade bland annat på företagsteori och organisering ur ett internationellt perspektiv med tyngdpunkt på utländska förvärv och sammanslagningar samt multinationella företag.