Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009 (2013)

Den 4 juni höll IFN ett seminarium om ESO-rapporten “Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” (juni 2013). Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson har studerat hur viktiga små och nya företag varit för jobbskapande. Vilka typer av jobb har försvunnit respektive skapats? Rör det sig om jobb där de anställda har låg eller hög utbildning? Hur skiljer sig jobbdynamiken mellan tjänstesektor och tillverkningsindustri? Roland Bladh från EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik deltog i seminariet.