This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Institutet för Näringslivsforskning ‒ Publikationer 1939–2013

Book
Reference
Chamberlain, Johanna and Magnus Henrekson (2014). Institutet för Näringslivsforskning ‒ Publikationer 1939–2013. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Authors
Johanna Chamberlain, Magnus Henrekson

Denna bibliografi utgör en del av IFN:s historiska projekt och publicerades i samband med institutets 75-årsjubileum 2014 och utgivningen av jubileumsboken IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning (Stockholm: Ekerlids Förlag). 

Till jubileet publicerades även den historiska volymen Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950 (Stockholm: Ekerlids Förlag), författad av professorerna Benny Carlson och Mats Lundahl. I den föreliggande bibliografin återfinns samtliga identifierade skrifter publicerade sedan starten 1939 till och med 2013.