Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Inkomster och förmögenheter i Sverige: ackumulation, fördelning

I detta projekt studeras hushållens inkomster och förmögenheter i Sverige. En ny och unik befolkningsomfattande registerdatabas som täcker utvecklingen från sent 1960-tal till idag har byggts upp och som möjliggör analyser av såväl individers och hushålls beteenden som sammanräknade utfall för hela samhället. Projektet studerar frågor som berör inkomstfördelningens nivå och utveckling samt individers beteende på arbets- och kapitalmarknaderna.

Projektansvarig
Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se