Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Per Hjertstrand

Docent

Per Hjertstrand disputerade i nationalekonomi 2008 vid Lunds universitet. Mellan 2008 och 2012 undervisade och forskade han på Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och var under denna period även återkommande gästforskare och lärare på Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Affilierad forskare
Kontakt

Per Hjertstrand

Ämnesområden: Beteendeekonomi, Ekonometri, Konsumtion

Några av de frågor Per Hjertstrand försöker besvara i sin forskning:

  • Är det möjligt att testa om företag vinstmaximerar och kostnadsminimerar? I så fall, hur testar man dessa hypoteser?
  • Om det kan testas, visar data att företag effektivt vinstmaximerar och kostnadsminimerar?
  • Hur testar man om individer/hushåll maximerar nyttan från konsumtion av varor och tjänster?
  • Visar data att individer/hushåll effektivt maximerar nyttan?
  • Vilken sorts och hur mycket information om individers, hushållens och företagens preferenser finns det i konsumtions- och produktionsdata?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Bokkapitel
Working papers
Populärvetenskap