Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1274

Samuelson's Approach to Revealed Preference Theory: Some Recent Advances

Hur undersöker man om konsumenter gör rationella val?

Working Paper
Referens
Demuynck, Thomas och Per Hjertstrand (2019). ”Samuelson's Approach to Revealed Preference Theory: Some Recent Advances”. IFN Working Paper nr 1274. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Thomas Demuynck, Per Hjertstrand

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer fattar rationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats ger en överblick av de senaste modellerna som kan användas för att undersöka om konsumenter verkligen fattar rationella beslut. Dessa modeller utnyttjar data på priser och kvantiteter för varor, tjänster och tillgångar.

De senaste åren har det utvecklats flera kraftfulla empiriska metoder för att testa olika hypoteser om konsumenters val. Syftet med denna uppsats är dels att ge en överblick av de senaste modellerna och metoderna som har utvecklats för att testa dessa hypoteser, dels att diskutera hur dessa modeller kan implementeras på observerade data.

Vilka varor utgör en sektor i ekonomin?
En ekonomi består av produktion och konsumtion av varor och tjänster, varav finansiella och monetära tillgångar och tjänster utgör en stor del. Enligt nationalekonomisk teori har individer och ekonomiska agenter olika preferenser över dessa varor och tjänster.

Frågan om varor och tjänster kan delas in i olika grupper med avseende på dessa preferenser – d.v.s. att ekonomin kan delas in i olika sektorer – har flera olika implikationer för såväl teoretisk som empirisk nationalekonomisk forskning. Ett implicit antagande i de modeller som används för att undersöka vilka produkter som utgör en sektor är att konsumenter på marknaden agerar rationellt.

Denna uppsats diskuterar modeller som används för att undersöka om en viss mängd produkter kan grupperas och därmed sägas utgöra en sektor i en ekonomi. 

Hur väljer hushåll varor och tillgångar?
Ett grundläggande antagande i traditionell nationalekonomisk teori är att hushåll agerar som enskilda konsumenter. Denna hypotes förkastas dock oftast i empiriska studier. Den senare forskningen antar istället att hushåll består av enskilda individer som kan ha olika preferenser över varor och tjänster. Uppsatsen presenterar modeller som kan användas för att undersöka om de gemensamma konsumtionsbeslut som fattas av ett hushåll är rationella. 


IFN Working Paper nr 1274, "Samuelson’s Approach to Revealed Preference Theory: Some Recent Advances", är författat av Thomas Demuynck, Université Libre de Bruxelles och ECARES, och Per Hjertstrand, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand på per.hjertstrand@ifn.se.