Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 971

Revealed Preference Tests of Utility Maximization and Weak Separability of Consumption, Leisure and Money with Incomplete Adjustment

Gruppering av varor, tjänster och finansiella tillgångar

Working Paper
Referens
Hjertstrand, Per, James L. Swofford och Gerald A. Whitney (2013). ”Revealed Preference Tests of Utility Maximization and Weak Separability of Consumption, Leisure and Money with Incomplete Adjustment”. IFN Working Paper nr 971. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Per Hjertstrand, James L. Swofford, Gerald A. Whitney

Makroekonomiska modeller utgår oftast från en representativ agent som antas maximera nyttan av varor, tjänster och finansiella tillgångar under sin livstid. Två grundläggande antaganden i dessa modeller är att den representativa agenten agerar rationellt (dvs. agerar i enlighet med ekonomisk teori) och att hela ekonomin kan delas upp i olika sektorer som sedan analyseras enskilt. I denna uppsats undersöks om data över konsumtion och finansiella tillgångar i USA uppfyller dessa två antaganden.

En ekonomi består av produktion och konsumtion av varor och tjänster, varav finansiella och monetära tillgångar och tjänster utgör en stor del. Enligt den neoklassiska nationalekonomiska teorin har individer och ekonomiska agenter olika preferenser över dessa varor och tjänster.

Frågan om varor och tjänster kan delas in i olika grupper – d.v.s. att ekonomin kan delas in i olika (del-) sektorer – har flera olika implikationer för teoretisk såväl som empirisk nationalekonomisk forskning. Denna uppsats börjar med att introducera en ny empirisk procedur för att testa om en viss mängd varor kan grupperas och därmed utgöra en sektor i en ekonomi. 

Proceduren appliceras sedan till data över (offentlig och privat) konsumtion samt till data över finansiella tjänster och tillgångar i USA. Från ett övergripande empiriskt perspektiv ger det möjlighet att analysera vissa specifika delar av ekonomin utan att behöva ha tillgång till information och data över dess övriga sektorer. Från ett makroekonomiskt perspektiv ger det även möjlighet att skatta efterfrågan och utbud av finansiella tjänster och tillgångar, vilket till exempel kan användas för att prognostisera penningutbud och inflation.

Data för USA
Vi använder data över den aggregerade konsumtionen av varor, tjänster och fritid i USA samt data över finansiella varor och tjänster. Vi finner att konsumtionsvaror och fritid kan grupperas och därmed analyseras enskilt. Vi finner också att icke-varaktiga varor och tjänster utgör en separat grupp och därmed uppfyller de villkor som finns för att kunna betraktas som ett aggregat.  Vidare finner vi stöd för smala grupper av finansiella tillgånger i USA. Slutligen finner vi att tre breda kategorier av konsumtionsvaror bestående av varaktiga varor, icke-varaktiga varor och tjänster inte kan utgöra en separat grupp.


IFN Working Paper nr 971,“Revealed Preference Tests of Utility Maximization and Weak Separability of Consumption, Leisure and Money with Incomplete Adjustment”, har författats av Per Hjertstrand (Institutet för Näringslivsforskning, IFN), James Swofford (University of South Alabama) och Gerald Whitney (University of New Orleans).