Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1342

Testing Axioms of Revealed Preference in Stata

Datorkommandon för att testa om individer fattar rationella beslut

Working Paper
Referens
Demetry, Marcos, Per Hjertstrand och Matthew Polisson (2020). ”Testing Axioms of Revealed Preference in Stata”. IFN Working Paper nr 1342. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Marcos Demetry, Per Hjertstrand, Matthew Polisson

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer fattar rationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats introducerar tre nya kommandon i statistikprogrammet Stata för att testa om empiriska data över individers konsumtionsval är rationella.

Det finns effektiva empiriska metoder för att testa om konsumenter fattar rationella val. Vi har skapat tre kommandon i statistikprogrammet Stata som implementerar dessa tester. De tre kommandona använder empiriska data över priser och konsumerade kvantiteter av varor och tjänster och är mycket enkla att använda. Syftet med denna uppsats är att introducera och tillämpa dessa tre kommandon.

Vad gör kommandona?
Det första kommandot testar om empiriska data över individers konsumtionsval är rationella, vilket är synonymt med att individer nyttomaximerar. Ofta brukar empiriska data dock visa att konsumenter inte nyttomaximerar.

Det andra kommandot beräknar hur nära individers konsumtionsval är att vara rationella. Flera studier har dessutom visat att metoderna för att testa om individer väljer rationellt ibland kan vara ineffektiva.

Det tredje kommandot beräknar därför hur ineffektiva dessa metoder är för de empiriska data som observeras.

Tillämpning på olika typer av data
I uppsatsen tillämpas de tre kommandona först på experimentella data för 142 individer. Experimentdeltagarna fick information om priser samt en budget för två varor. Deltagarna fick sedan välja hur mycket av varje vara de ville konsumera. Vi replikerar resultat från tidigare studier som visar att dessa konsumtionsval är rationella.

I en andra tillämpning använder vi aggregerade konsumtionsdata från 4 048 hushåll. I denna tillämpning testar vi om hushållens val kan förklaras av en enda representativ agent. Vi finner att detta troligtvis inte är fallet.


IFN Working Paper nr 1342, "Testing Axioms of Revealed Preference in Stata”, är författat av Marcos Demetry, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Per Hjertstrand, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Matthew Polisson, University of Bristol. Vill du veta mer? Kontakta Marcos Demetry, marcos.demetry@ifn.se eller Per Hjertstrand, per.hjertstrand@ifn.se.