Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Emil Bustos

Ekon.dr

Emil Bustos disputerade våren 2022 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Essays on Firms' Hiring, Investment and Risk Management Decisions. Hans forskning är inriktad mot tillämpad mikroekonomi, arbetsmarknadsekonomi och företagsfinansiering. Emil är särskilt intresserad av kollektivavtalens och kreditmarknadernas betydelse för företagens investerings- och anställningsbeslut.

IFN-forskare
Kontakt

Emil Bustos

+46 (0)8 665 4523
Ämnesområden: Arbetsmarknad, Ekonomisk tillväxt, Företagsfinansiering, Industriell ekonomi, Innovation, Minimilöner, Teknisk förändring och utveckling

       Några av de frågor som Emil Bustos försöker besvara i sin forskning är:

  • Hur påverkar facken och centralt förhandlade löner företagens anställnings- och investeringsbeslut?
  • Vilken betydelse har svårigheter att få banklån för småföretagens förmåga att växa och hantera risker?
  • Hur återhämtar sig företag efter att de drabbats av negativa chocker?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Bokkapitel
Working papers
Rapporter