Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lägstalöner och sysselsättning i den nya arbetsmarknadsforskningen

Rapport
Referens
Bustos, Emil (2022). ”Lägstalöner och sysselsättning i den nya arbetsmarknadsforskningen”. Stockholm: Arenagruppen.

Författare
Emil Bustos

En ny forskningsöversikt visar att lägstalönernas negativa inverkan på sysselsättningen har överdrivits. Dessutom är de svenska lägstalönerna inte längre anmärkningsvärt höga. Diskussionen om lägstalönernas nivåer måste också breddas till att beakta effekter på produktivitet och arbetskraftsdeltagande.

Emil Bustos

+46 (0)8 665 4523
emil.bustos@ifn.se