This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Lägstalöner och sysselsättning i den nya arbetsmarknadsforskningen

Report
Reference
Bustos, Emil (2022). “Lägstalöner och sysselsättning i den nya arbetsmarknadsforskningen”.

Author
Emil Bustos

En ny forskningsöversikt visar att lägstalönernas negativa inverkan på sysselsättningen har överdrivits. Dessutom är de svenska lägstalönerna inte längre anmärkningsvärt höga. Diskussionen om lägstalönernas nivåer måste också breddas till att beakta effekter på produktivitet och arbetskraftsdeltagande.

Emil Bustos

+46 (0)8 665 4523
emil.bustos@ifn.se