Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

Flyktiga skattebaser och digitalisering – vad bör EU göra?

Bokkapitel
Referens
Blix, Mårten och Emil Bustos (2020). ”Flyktiga skattebaser och digitalisering – vad bör EU göra?”. I Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna och Lars Oxelheim (red.), EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020 (207–231). Stockholm: Santérus Förlag.

Författare
Mårten Blix, Emil Bustos

Redaktör
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna, Lars Oxelheim

I detta kapitel diskuterar vi hur ekonomiska drivkrafter från digitaliseringen kan ha långtgående effekter för länders möjlighet att beskatta. Det blir allt enklare och billigare att byta bort mänskligt arbete mot maskiner eller datorer.