This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

Flyktiga skattebaser och digitalisering – vad bör EU göra?

Book Chapter
Reference
Blix, Mårten and Emil Bustos (2020). “Flyktiga skattebaser och digitalisering – vad bör EU göra?”. In Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna and Lars Oxelheim (Eds.), EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020 (207–231). Stockholm: Santérus Förlag.

Authors
Mårten Blix, Emil Bustos

Editors
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna, Lars Oxelheim

I detta kapitel diskuterar vi hur ekonomiska drivkrafter från digitaliseringen kan ha långtgående effekter för länders möjlighet att beskatta. Det blir allt enklare och billigare att byta bort mänskligt arbete mot maskiner eller datorer.