Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1452

Financing Constraints and Risk Management: Evidence From Micro-Level Insurance Data

Kreditbegränsade företag köper mer försäkring

Working Paper
Referens
Bustos, Emil, Oliver Engist, Gustav Martinsson och Christian Thomann (2022). ”Financing Constraints and Risk Management: Evidence From Micro-Level Insurance Data”. IFN Working Paper nr 1452. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Emil Bustos, Oliver Engist, Gustav Martinsson, Christian Thomann

Vi undersöker hur kreditbegränsningar påverkar riskhantering i svenska företag, med hjälp av data på kreditbetyg och försäkringspremier. Analysen visar att mer kreditbegränsade företag efterfrågar ett mer omfattande försäkringsskydd. Dessa företag betalar cirka 14 procent högre försäkringspremier relativt sina tillgångar.

Vissa företag har svårare än andra att få banklån för att finansiera sina investeringar, och får istället förlita sig på internt generade medel. Följden är att dessa företag inte kan genomföra en del av sina lönsamma investeringar. Inom finansforskningen anses att dessa företag har kreditbegränsningar. Företag som inte har kreditbegränsningar kan däremot finansiera investeringar via lån från externa parter.

Hur uppstår kreditbegränsningar? De uppstår exempelvis när företag och finansiärer har olika mycket information om investeringarna som ska finansieras och när externa parter är obenägna att ge krediter till företag med mindre beprövade affärsmodeller eller svagare säkerheter. Traditionellt är det främst mindre och yngre företag som påverkas av kreditbegränsningar.

Den teoretiska forskningslitteraturen visar att kreditbegränsade företag har större incitament att investera i olika former av riskhantering. Det har dock visat sig vara svårt att hitta samma resultat i empiriska studier. Forskning på derivatinstrument – en typ av riskhantering – visar istället att företag som kan anses ha lätt att få finansiering är mer benägna att investera i riskhantering. Ofta anser mindre företag det omotiverat dyrt och komplicerat att handla med derivatinstrument.

Denna uppsats undersöker frågan genom att fokusera på företagens köp av företagsförsäkring. Vi använder data på en betydande del av den svenska aktiebolagspopulationen. Fördelen med att studera sakförsäkring är att instrumentet är lätt tillgängligt och förståeligt även för mindre företag. 

Unika data
Det är svårt att studera kreditbegränsningar och riskhantering. En viktig anledning är att det är okänt för externa parter hur bra ett företags investeringsmöjligheter är. Dessutom är det nästan omöjligt att beräkna företagens utgifter för riskhantering, då sådana kostnader inte redovisas separat i årsredovisningen.

Vår studie baseras på detaljerade data över kreditbetyg och företagens försäkringspremier för att analysera hur efterfrågan på försäkringar påverkas av tillgång till externa krediter. Vidare utnyttjas data på företagens balans- och resultaträkningar. Urvalet omfattar 34 000 företag under perioden 2008–2017

Emil Bustos

+46 (0)8 665 4523
emil.bustos@ifn.se