Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Investeringar, produktivitet och konkurrens på bredbandsmarknaden

Sveriges regering har lagt fram en bredbandsstrategi med målet att ha bredband i världsklass och säkerställa att alla invånare har tillgång till bredband. För att nå målen har regeringen bland annat utökat det befintliga stödprogrammet för bredbandsutbyggnad på landsbygden. I detta projekt analyserar vi investeringar, produktivitet, marginaler och konkurrens på bredbandsmarknaden. Trots att bredbandsstrategin är ett strategiskt viktigt politikområde och att digitaliseringen är avgörande för en god utveckling av alla delar av ekonomin finns i dag förvånansvärt lite kunskap om marknadens funktionssätt och dess kopplingar till konkurrenspolitiska styrmedel. Detta forskningsprojekt avser att fylla denna kunskapslucka.

Projektansvarig
Matilda Orth

+46 (0)8 665 4531
+46 (0)736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Projektdeltagare

Projektdeltagare: Florin Maican, Göteborgs universitet, IFN och CEPR.

Finansiär: Konkurrensverket.