Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Allokeringen av talang i det svenska näringslivet

Forskning inom nationalekonomi har lyft fram att allokeringen av talang i en ekonomi kan vara centralt för landets utveckling. Exempelvis så kan en talangfull person vara mer produktiv från en samhällsekonomisk synpunkt som företagsledare för ett nytt snabbväxande företag än som en mellanchef på ett stort etablerat företag. Syftet med detta forskningsprojekt är att studera allokeringen av talang i den svenska ekonomin och hur denna allokering påverkar företags tillväxt, överlevnad och lönsamhet.

Projektansvarig