Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Gabriella Massenz

Ph.D.

Gabriella Massenz har en postdok vid IFN. Gabriella disputerade vid Tilburg University år 2023. Hon är tillämpad mikroekonom och hennes huvudsakliga forskningsintressen är offentlig ekonomi och skattepolitikens effekt på individers och företags beteende.

IFN-forskare
Kontakt

Gabriella Massenz

Ämnesområden: Ekonomisk ojämlikhet, Ekonomisk tillväxt, Offentlig ekonomi, Skatter

Några av de frågor Gabriella Massenz försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar skattesystemets utformning företag och deras ägare?
  • Vilken betydelse har företags inkomster för utvecklingen av välfärd och inkomstskillnader?
  • Vilka finanspolitiska verktyg är effektiva för att stödja affärsverksamheter i kristider?