Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Debatten om vårt framtida skattesystem

Populärvetenskap
Referens
Elinder, Mikael och Lovisa Persson (2021). ”Debatten om vårt framtida skattesystem”. Ekonomisk Debatt 49(3), 3–4.

Författare
Mikael Elinder, Lovisa Persson

I detta nummer av Ekonomisk Debatt diskuteras det förslag på en omfattande skattereform som Klas Eklund presenterade i ESO-rapporten Vårt framtida skattesystem. Eklund själv sammanfattar sina förslag i artikeln ”Principer för en övergripande skattereform” och i ett efterföljande forum kommenteras förslagen av inbjudna forskare och debattörer. Det nya reformförslaget ges också en historisk kontext genom Bengt Assarssons porträtt av Ingemar Hansson. Den framlidne skatteexperten och professorn var en central drivkraft bakom det tidiga 1990-talets stora skattereform och hade just börjat skissa på en ny reform.