Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Spridning av digital nattillsyn i hemtjänsten

Artikel på svenska
Referens
Persson, Lovisa (2023). ”Spridning av digital nattillsyn i hemtjänsten”. Ekonomisk Debatt 51(3), 58–67.

Författare
Lovisa Persson

Spridningen av digital nattillsyn går långsamt i svensk hemtjänst. Under pandemins första år spreds tekniken relativt snabbt, men under andra året stannade den av nästan helt. År 2022 anger 78 procent av kommunerna att digital nattillsyn är tillgänglig som teknik i deras kommun, men flera av dem har en så pass låg användargrad bland hemtjänsttagare att användningen troligen inte har påverkat effektiviteten i nämnvärd utsträckning. En jämförelse på kommunnivå visar att tidiga användare av digital nattillsyn är befolkningsmässigt större än övriga kommuner. Effektiviseringspotentialen är som störst i glesbygdskommuner, men trots detta är nuvarande användare är inte mer glesbefolkade.