Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?

Artikel på svenska
Referens
Elinder, Mikael och Lovisa Persson (2016). ”Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?”. Ekonomisk Debatt 44(4), 47–56.

Författare
Mikael Elinder, Lovisa Persson

Den 1 januari 2008 sänktes fastighetsskatten och ett takbelopp på 6 000 kr infördes. Oron var stor att skattesänkningen skulle späda på de redan stigande fastighetspriserna. I denna artikel redogör vi för hur fastighetspriserna på-verkades av dessa förändringar. Vi finner att fastighetspriserna endast steg på en mycket liten del av marknaden – de mest exklusiva villorna i Stockholm.