Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Exponering mot generativ AI i Sverige – en kartläggning

Övrigt
Referens
Gardberg, Malin, Fredrik Heyman, Martin Olsson och Joacim Tåg (2024). ”Exponering mot generativ AI i Sverige – en kartläggning”. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Martin Olsson, Joacim Tåg

Användning av generativ artificiell intelligens (AI) har på kort tid ökat kraftigt och förutspås ha stor inverkan på företag och arbetskraft. I denna artikel analyserar vi exponeringen på individ-, företags-, och regionnivå i Sverige med hjälp av omfattande registerdata. Vi visar att Sveriges ekonomi är kraftigt exponerat mot generativ AI.

På individnivå är exponeringsgraden särskilt hög bland högutbildade och högavlönade personer samt bland kvinnor. På företagsnivå är exponeringen störst bland redan produktiva, större företag med en hög andel högutbildade anställda. Genom att analysera jobbannonser, och de kvalifikationer som företagen eftersöker, finner vi också att det är precis dessa företag som investerar mest i humankapital relaterat till AI. På regionnivå finner vi att exponeringen och humankapitalinvesteringarna är störst kring storstäderna.