Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Mats Hammarstedt

Professor

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi ​vid Linnéuniversitetet. Han har studerat integration av utrikes födda. Vidare har han studerat diskriminering mot olika grupper på olika marknader och hur faktorer, såsom etnisk bakgrund, ålder, funktionshinder och sexuell läggning påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i skolan. Mats Hammarstedt har också bl.a. studerat bestämningsfaktorer bakom egenföretagande och ekonomiska effekter av flyktinginvandring.

Affilierad forskare
Kontakt

Mats Hammarstedt

Linnéuniversitetet
+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
Ämnesområden: Arbetsmarknad, Diskriminering, Entreprenörskap, Integration

Några av de frågor Mats Hammarstedt försöker besvara i sin forskning:

  • Integration av utrikes födda på svensk arbetsmarknad
  • Diskriminering av olika grupper på olika marknader
  • Egenföretagande och dess bestämningsfaktorer
  • Boendesegregation och konsekvenser för arbetsmarknadsutfall
  • Upplevd livskvalitet och tillfredställelse med jobbet bland olika grupper
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Vetenskapliga artiklar på engelska
Böcker
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Policy Papers