Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Inte enkelt att få enkla jobb för flyktinginvandrare

2020-10-03 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Ek, Simon, Mats Hammarstedt och Per Skedinger (2020). ”Inte enkelt att få enkla jobb för flyktinginvandrare”. Dagens Nyheter, 3 oktober.

Författare
Simon Ek, Mats Hammarstedt, Per Skedinger

Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt och Simon Ek, Linnéuniversitetet respektive Uppsala universitet och affilierade till IFN, skriver om sin nya SNS-rapport på DN Debatt: "Vi menar att de åtgärder vi föreslår skulle underlätta inträdet på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen i de grupper av utrikes födda som har störst svårigheter att etablera sig i Sverige. Utmaningen ligger inte främst i att skapa karriärvägar för dessa personer, utan att över huvud taget få dem i varaktig sysselsättning.Längre än så kommer man inte med enbart forskning – ansvaret för att förbättra integrationen ligger nu hos politiker samt hos arbetsmarknadens parter."

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se