Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Elgar Encyclopedia of Labour Studies

Labour Market Discrimination: Method and Measurement

Bokkapitel
Referens
Ahmed, Ali och Mats Hammarstedt (2023). ”Labour Market Discrimination: Method and Measurement”. I Tor Eriksson (red.), Elgar Encyclopedia of Labour Studies (106–109). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Författare
Ali Ahmed, Mats Hammarstedt

Redaktör
Tor Eriksson

Vi går igenom metoder för att studera förekomsten av diskriminering. Då det inte är oproblematiskt att studera förekomsten av diskriminering med registerdata har olika typer av experiment (fältexperiment, naturliga experiment och labb experiment) använts för att studera förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden ur olika perspektiv.

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se