Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Applied Economics Letters

Ethnic Discrimination in Contacts with Public Authorities: A Correspondence Test Among Swedish Municipalities

Tidskriftsartikel
Referens
Ahmed, Ali och Mats Hammarstedt (2020). ”Ethnic Discrimination in Contacts with Public Authorities: A Correspondence Test Among Swedish Municipalities”. Applied Economics Letters 27(17), 1391–1394. doi.org/10.1080/13504851.2019.1683141

Författare
Ali Ahmed, Mats Hammarstedt

Med ett fältexperiment visar vi att svenska kommuner diskriminerar personer med arabiska namn som ställer frågor om tillvägagångsättet för att ansöka om förskoleplats via email. Diskrimineringen har såväl direkta som mer subtila uttrycksätt och påverkar möjligheterna till integration för utrikes födda och deras barn.

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se