Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1369

Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment

Företagarerfarenhet värderas negativt för jobbsökande

Working Paper
Referens
Aldén, Lina, Spencer Bastani och Mats Hammarstedt (2020). ”Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment ”. IFN Working Paper nr 1369. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Lina Aldén, Spencer Bastani, Mats Hammarstedt

Med hjälp av ett fältexperiment finner vi att erfarenhet från egenföretagande värderas negativt vid övergång till löneanställning. Jobbsökande med företagarerfarenhet har lägre sannolikhet att bli kallade till anställningsintervju än personer som varit löneanställda. Resultaten gäller oberoende av de sökandes etniska bakgrund och kön. 

Det är välkänt att människor med bakgrund i länder utanför Europa har problem att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Inte sällan framförs förhoppningen att arbetslösheten bland vissa grupper av utrikes födda ska minska genom att människor väljer att starta eget företag.

Det finns idag en relativt omfattande forskning som visar att andelen egenföretagare är hög i framförallt vissa grupper av utrikes födda från länder utanför Europa, samt att utrikes födda i högre grad än inrikes födda upphör med sina företagarverksamheter.  

Outforskad frågeställning
En fråga som däremot är relativt outforskad är hur företagarerfarenhet värderas vid övergång till löneanställning, och i vilken utsträckning det i detta avseende finns skillnader mellan inrikes födda personer och personer med utländsk bakgrund.

I denna uppsats har vi genomfört ett fältexperiment i vilket mer än 1 300 utannonserade anställningar söktes av fiktiva personer med erfarenhet från att ha varit egenföretagare och/eller löneanställd som programmerare eller redovisningsekonom. 

Samtliga sökande var 29 år gamla och skilde sig åt beträffande kön och etnisk bakgrund. Sökande hade antingen ett typiskt arabiskt/muslimskt namn eller ett typiskt svenskt namn. Vidare skilde sig de sökande åt genom att de hade erfarenhet från antingen egenföretagande eller löneanställning eller från både och.

Företagarerfarenhet värderas lågt oavsett etnisk bakgrund
Vi finner att sökande med arabisk/muslimska namn väljs bort när de söker jobb, då de erhåller färre svar och får färre inbjudningar till anställningsintervjuer än personer med typiskt svenska namn. Vidare framkommer att erfarenhet från företagande värderas negativt av arbetsgivare. Såväl de sökande som enbart hade erfarenhet från företagande som de sökande som hade erfarenhet från både företagande och löneanställning fick färre svar och färre inbjudningar till intervju än de sökande som enbart hade erfarenhet från löneanställning.

Resultaten gäller oberoende av etnisk bakgrund och kön, men vissa skillnader i hur företagarerfarenhet värderas kan observeras mellan framförallt män och kvinnor med utländsk bakgrund. I det senare fallet pekar resultaten mot att företagarerfarenhet värderas högre för kvinnor än för män.

Hög policyrelevans
Resultaten har hög policyrelevans då de visar att personer som i relativt ung ålder väljer att starta företag kan försämra sina möjligheter på arbetsmarknaden senare i livet jämfört med om de varit löneanställda. Vidare är resultaten av betydelse för integrationspolitiken då förhoppningar ofta knyts till att arbetslösheten i vissa grupper av utrikes födda ska minska genom att dessa startar eget företag. I uppsatsen studerar vi inte hur företagarerfarenhet belönas jämfört med att istället ha varit arbetslös, men våra resultat visar att även personer med utländsk bakgrund försämrar sina framtida möjligheter på arbetsmarknaden genom att vara egenföretagare jämfört med att vara löneanställda.


IFN Working Paper nr 1369, "Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment", är författat av Lina Aldén, Linnéuniversitetet, Spencer Bastani, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning samt Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Mats Hammarstedt på mats.hammarstedt@ifn.se eller mats.hammarstedt@lnu.se.

Spencer Bastani

+46 (0)18 471 7077
+46 (0)73 150 7751
spencer.bastani@ifau.uu.se

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se