Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Företagande bland utrikes födda – ett bidrag till integrationen?

Artikel på svenska
Referens
Hammarstedt, Mats och Chizheng Miao (2019). ”Företagande bland utrikes födda – ett bidrag till integrationen?”. Ekonomisk Debatt 47(1), 37–43.

Författare
Mats Hammarstedt, Chizheng Miao

Utrikes födda företagare spelar en viktig roll för integration av andra utrikes födda på arbetsmarknaden. Vi visar att företag som ägs av utrikes födda personer i hög grad anställer andra utrikes födda personer. Framför allt anställer företagare födda i länder utanför Europa i högre grad än andra företagare nyanlända personer från länder utanför Europa. Resultaten innebär inte nödvändigtvis att satsningar på ett ökat företagande bland utrikes födda är effektiva för att öka sysselsättningen. Politiken bör utformas så att villkoren för företagande i allmänhet förbättras. Då förbättras möjligheterna för utrikes födda företagare som har förutsättningar att driva företag att expandera sina verksamheter.

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se