Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Education Economics

Do Schools Discriminate against Children with Disabilities? A Field Experiment in Sweden

Tidskriftsartikel
Referens
Ahmed, Ali, Mats Hammarstedt och Karl Karlsson (2021). ”Do Schools Discriminate against Children with Disabilities? A Field Experiment in Sweden”. Education Economics 29(1), 3–16. doi.org/10.1080/09645292.2020.1855417

Författare
Ali Ahmed, Mats Hammarstedt, Karl Karlsson

I ett fältexperiment studeras huruvida barn med ADHD och diabetes typ-1 diskrimineras vid kontakter med svenska skolor. Av resultaten framkommer att diskrimineringen är mest påtaglig i privata skolor och främst drabbar den barn med diagnosen ADHD, men diskriminering förekommer även i kommunala skolor, exempelvis mot flickor med ADHD.

Mats Hammarstedt

+46 (0)77 228 80 00
+46 (0)730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se