Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Intraprenörskap

Entreprenörskap är avgörande för ett livskraftigt och fungerande näringsliv och ekonomisk utveckling. både inom forskning och policydebatt diskuteras i dag entreprenörskapets betydelse. Mycket av denna diskussion har dock fokuserat på entreprenöriella företagare, men även anställda kan vara entreprenöriella. De brukar benämnas intraprenörer. Det är stora skillnader mellan länder vad gäller intraprenörskapets betydelse och omfattning. Syftet med detta projekt är att förklara dessa skillnader och att identifiera vilka faktorer som kan bidra till ökat intraprenörskap.

Projektansvarig