Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Entreprenörskapets politiska ekonomi

Ofta tas det för givet att ökad entreprenörsaktivitet har en positiv effekt på tillväxt och jobbskapande. Utgångspunkten i detta projekt är att entreprenörer inte per automatik bidrar positivt till samhälls-ekonomin. I stället utgår vi från premissen att det är de institutionella betingelserna i ekonomin som avgör ifall bidraget är positivt eller ej, vilket också har kallats ”den samhälleliga belöningsstrukturen” vad gäller entreprenörskap. Huvudsyftet med projektet är att analysera hur graden av entreprenörsaktivitet, och till vilka verksamheter denna kanaliseras, bestäms av centrala institutioner i ekonomin.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Mikael Stenkula, IFN