Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Talangutveckling och institutionella faktorer

Talangutveckling har blivit allt viktigare för ett enskilt lands framgångar. I det här projektet undersöker vi om mindre länder såsom Sverige klarar av att ta fram och behålla talanger på en alltmer konkurrensutsatt global marknad. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till ökad kunskap om hur olika institutioner inomtalangutvecklingssystem, exempelvis utbildning, påverkar effektiviteten i talangutvecklingsprocessen. Initialt fokuserar vi på utvecklingen inom idrott. Vi studerar dels hur EU:s inre marknad påverkar talangutveckling inom europeisk fotboll, dels hur åldersskillnader bland ungdomar påverkar utvecklingen.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Per Hjertstrand, IFN

Martin Olsson, IFN

Pehr-Johan Norbäck, IFN