Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Utvärdering av privata aktörers effektivitet inom ambulanssjukvården och konsekvenser för upphandling

Privatisering av offentliga tjänster har de senaste decennierna använts som ett medel för att förbättra de offentliga finanserna, förbättra kvaliteten i olika verksamheter samt i viss mån utöka medborgarnas valfrihet. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att besvara följande frågor: Finns det någon skillnad i kvaliteten i utförandet av ambulanstjänster mellan privata och offentliga företag? Om så är fallet, beror skillnaderna på om utfallet är lätt att observera och mäta? Vilka är konsekvenserna för upphandling och kontraktering?

Projektansvarig
Björn Tyrefors

+46 (0)8 665 4521
+46 (0)70 467 8003
bjorn.tyrefors@ifn.se

Projektdeltagare
Daniel Knutsson, IFN

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att besvara följande frågor: Finns det någon skillnad i kvaliteten i utförandet av ambulanstjänster mellan privata och offentliga företag? om så är fallet, beror skillnaderna på om utfallet är lätt att observera och mäta? Vilka är konsekvenserna för upphandling och kontraktering?