Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Digitalisering och produktivitetsutveckling i näringslivet

Projektet är ett forskningssamarbete mellan Ericsson AB och IFN. Under de senaste åren har digitalisering av olika branscher blivit allt viktigare för produktivitets- och vinstutveckling. Pandemin innebar dessutom att en stor del av världens befolkning ställde om och arbetade online. Detta visar på en stor potential och nya möjligheter för digitala teknologier i olika branscher, vilket också kommer att driva 5G-investeringar i framtiden. Syftet med detta projekt är att undersöka sambandet mellan mer digitalt avancerade branscher och produktivitetsutveckling.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Harald Edquist, Ericsson AB

Malin Gardberg, IFN