Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ägande, samverkan och konkurrens i innovationsindustrin

Empiriska studier visar att etablerade företag ofta tillägnar sig nya teknologier genom uppköp av små entreprenörsföretag, vilka ofta är finansierade av riskkapital. Vidare observerar vi att nya företagsstrategier och nya teknologier ofta introduceras på marknaden av entreprenöriella nyinträdande företag och att dessa nya strategier och teknologier sedan tas upp av etablerade företag. Ett exempel på detta är ryanairs inträde på den europeiska flygmarknaden. Forskningsprojektets syfte är att öka vår förståelse för hur interaktionen mellan företag med olika typ av ägandeform sker på innovationsmarknaden och hur regelverk, såsom konkurrenslagar och företagsbeskattningssystem, påverkar denna process.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Joacim Tåg, IFN