Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Digitaliseringens dynamik – en ESO–rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv

Bok
Referens
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2016). ”Digitaliseringens dynamik – en ESO–rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv”. Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2016:4. Stockholm: Finansdepartementet.

Författare
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

I denna ESO-rapport studeras hur investeringar i digitalisering och automatisering påverkat det svenska näringslivet. Analysen, som baseras på detaljerad information om anställda och företag i Sverige 1996–2013, visar på stora effekter för svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad.

Automatiseringen innebär att jobb försvinner, men också att nya jobb skapas när produktiviteten ökar. Särskilt företag inom tillverkningsindustrin tycks ha varit framgångsrika i att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att öka sin produktivitet. Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har också minskat över tiden, vilket innebär att många rationaliseringar redan ägt rum.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se