This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Digitaliseringens dynamik – en ESO–rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv

Book
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2016). “Digitaliseringens dynamik – en ESO–rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv”. Stockholm: Finansdepartementet.

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

I denna ESO-rapport studeras hur investeringar i digitalisering och automatisering påverkat det svenska näringslivet. Analysen, som baseras på detaljerad information om anställda och företag i Sverige 1996–2013, visar på stora effekter för svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad.

Automatiseringen innebär att jobb försvinner, men också att nya jobb skapas när produktiviteten ökar. Särskilt företag inom tillverkningsindustrin tycks ha varit framgångsrika i att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att öka sin produktivitet. Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har också minskat över tiden, vilket innebär att många rationaliseringar redan ägt rum.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se