Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling

Rapport
Referens
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2021). ”Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling”. Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2021:6. Stockholm: Finansdepartementet.

Författare
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

I en globaliserad värld är många länders ekonomier sammanflätade med varandra. En oväntad negativ utveckling i ett land sprids därför lätt vidare till andra länder och ekonomiska chocker är svåra att undvika. Men vad kan politiken lära av tidigare kriser – finns det några lärdomar som kan underlätta strukturomvandlingar i framtiden? Och spelar det någon roll om krisen uppstår till följd av en it-bubbla eller ett virus?

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se