This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling

Report
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2021). “Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsomställning och strukturomvandling”.

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

I en globaliserad värld är många länders ekonomier sammanflätade med varandra. En oväntad negativ utveckling i ett land sprids därför lätt vidare till andra länder och ekonomiska chocker är svåra att undvika. Men vad kan politiken lära av tidigare kriser – finns det några lärdomar som kan underlätta strukturomvandlingar i framtiden? Och spelar det någon roll om krisen uppstår till följd av en it-bubbla eller ett virus?

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se