Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Internationell handel, miljön och klimatet

Rapport
Referens
Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2023). ”Internationell handel, miljön och klimatet”. Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Den här rapporten är en översikt om nationalekonomisk forskning som berör internationell handel och dess inverkan på miljö och klimat. Den ger en belysning bland annat av hur internationell handel påverkar nationella och internationella utsläpp samt transporters betydelse för miljön. Den innehåller också en beskrivning av det teoretiska ramverket och går igenom empiri på området. Utöver effekter på klimat diskuteras även andra miljöaspekter så som cirkulär ekonomin. Rapporten ger också en översikt av vad forskningen säger om policys för att minska så kallat importläckage så som avgifter baserade på koldioxidinnehåll i import och klimatklubbar.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se