Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 799

Creative Destruction and Productive Preemption

Förvärv i förebyggande syfte ger budpremie

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Roger Svensson (2009). ”Creative Destruction and Productive Preemption”. IFN Working Paper nr 799. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson, Roger Svensson

I denna studie visar vi att det på en oligopolistisk marknad är högre sannolikhet att uppfinningar med hög kvalitet förvärvas eller licensieras framför alternativet att uppfinnaren själv lanserar en ny produkt på marknaden. Anledningen är att det företag som förvärvar uppfinningen inte bara ökar sin egen vinst utan också minskar konkurrenternas vinster. Befintliga företag kommer därför att försöka komma över uppfinningen/produkten i förebyggande syfte. Då uppstår budkonkurrens om, och en budpremie för, de bästa uppfinningarna. De empiriska resultaten stöder denna teori och visar att det är uppfinningar med högst kvalitet som förvärvas.

När väljer en entreprenör att sälja sin uppfinning och när väljer han att lansera den själv på marknaden? Traditionell teori förutsäger att om det finns ett informationsglapp mellan säljare och köpare, så kommer bara produkter av dålig kvalitet att säljas. Så behöver emellertid inte vara fallet på en oligopolmarknad om befintliga företag agerar i förebyggande syfte.

I denna studie utvecklar vi en teori för valet av sätt att kommersialisera uppfinningar på oligopolmarknader, där en stor del av alla viktiga innovationer kommersialiseras. Teorin visar att uppfinningar med hög kvalitet har en högre sannolikhet att förvärvas eller licensieras framför alternativet att uppfinnaren själv lanserar en ny produkt på marknaden. Om ett företag förvärvar en högkvalitativ uppfinning ökar det inte bara företagets egen vinst, utan andra företags vinster minskar. På en oligopolmarknad kommer därför befintliga företag att bjuda över varandra i syfte att förebygga att en konkurrent kommer över uppfinningen. En budpremie uppstår därigenom för högkvalitativa uppfinningar. Detta fenomen ger även incitament för uppfinnare att utveckla högkvalitativa uppfinningar. Teorin förutsäger även att höga etableringskostnader hindrar egen lansering och gynnar förvärv.

De empiriska skattningarna görs med hjälp av detaljerade data på svenska patent, som ägs av småföretag och uppfinnare. Patentets kvalitet mäts med antalet citeringar patentet har fått av andra patent i samma teknologigrupp. Resultaten bekräftar teorin och visar att ju fler citeringar ett patent har, desto högre är sannolikheten att det förvärvas eller licensieras av ett befintligt företag och att detta sker genom budkonkurrens. Dessutom visar resultaten att förekomsten av höga etableringskostnader starkt gynnar förvärv av patent. Studien visar således att entreprenörer inte bara utmanar etablerade oligpolistiska marknader genom nyetablering, utan även genom aggressiv utveckling av uppfinningar i syfte att få dem sålda.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se