Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 670

Entrepreneurial Innovations, Competition and Competition Policy

<p>Hur p&aring;verkas drivkrafterna f&ouml;r innovationer av konkurrens?</p>

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2006). ”Entrepreneurial Innovations, Competition and Competition Policy”. IFN Working Paper nr 670. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Ökad konkurrens på produktmarknader minskar drivkrafterna att lansera innovationer på marknaden genom nyinträde eftersom vinsterna vid nyinträde minskar. Starkare konkurrens kan samtidigt öka incitamenten att införa innovationer via försäljning då den icke- köpande konkurrentens vinst minskar mer än köparens vinst. Detta visar en forskningsrapport författad av Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Jonas Vlachos vid Institutet för Näringslivsforskning.

Stark konkurrens på produktmarknader är en viktig del i en fungerande marknadsekonomi. Dock finns en risk att alltför mycket konkurrens kan försämra drivkrafterna för innovationer, vilket påvisades redan av Schumpeter (1912). Detta följer av att vinsten för en nyinträdare som lanserar en innovation på marknaden minskar då konkurrensen på produktmarknaden ökar.

Den aktuella studien tar sin utgångspunkt i de nya mönster för innovationsprocessen som kan observeras i många branscher med hög innovationstakt. I sådana branscher är det idag mycket vanligt att innovationer och små innovativa företag säljs till större etablerade företag.

Analysen visar, i motsats till tidigare resultat vad gäller innovationer och nyinträden, att drivkrafterna för innovationer genom försäljning ökar då konkurrensen på produktmarknaden ökar. Detta följer av att försäljningspriset för en innovation beror av skillnaden mellan köparens och den konkurrerande icke- köparens vinst, och icke-köparens vinst kan minska mer än köparens vinst då konkurrensen ökar

Studien visar också att ett mer restriktivt regelverk rörande karteller och förvärv minskar incitamenten för innovationer genom nyinträde medan de ökar incitamenten för innovationer via försäljning. Förklaringen är att dessa regelverk minskar produktmarknadsvinsterna men ökar försäljningspriset för innovationer.

Resultaten i studien förklarar varför länder med ett högre konkurrenstryck i större utsträckning har branscher där små oberoende företag tar fram innovationer som sedan säljs till större etablerade företag.

En policyslutsats från studien är att en väl fungerande konkurrens- och innovationspolitik måste beakta hur innovationsbranschen är organiserad i detalj. Den måste beakta om innovationer på den marknad som studeras framför allt etableras genom nyinträden eller försäljning till etablerade företag.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se