Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 776

Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process

Riskkapitalisters roll på innovationsmarknader med informationsasymmetrier

Working Paper
Referens
Fabrizi, Simona, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008). ”Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process”. IFN Working Paper nr 776. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Simona Fabrizi, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

I situationer med informationsasymmetrier kan etablerade företag ha incitament att hindra riskkapitalister att stödja uppfinnare genom att köpa outvecklade uppfinningar även om riskkapitalister är bättre på att bedöma uppfinningens marknadspotential. Detta för att skydda sig mot aggressiva investeringar av riskkapitalstödda utvecklingsföretag.

En uppfinnare med en uppfinning som behöver utveckling för att kommersialiseras har två huvudmöjligheter. Uppfinnaren kan sälja eller licensera uppfinningen direkt till ett etablerat företag, eller söka samarbete med en riskkapitalist för att senare sälja en utvecklad produkt eller tjänst till det etablerade företaget. Ett fundamentalt problem i denna situation är att de olika aktörerna besitter olika bra information om marknadspotentialen i uppfinningen. I denna uppsats utvecklar vi en analysram som studerar denna situation.

Vi visar att ett riskkapitalstött företag i denna situation kan ha incitament att ’’överutveckla’’ uppfinningen för att signalera att uppfinningen har hög marknadspotential. Men denna överutveckling skadar de etablerade företagen då budkonkurrensen över den utvecklade uppfinningen stärks avsevärt. Detta innebär att etablerade företag kan ha incitament att köpa outvecklade uppfinningar trots att riskkapitalister är bättre på att bedöma uppfinningens marknadspotential. Vidare visar vi att en framväxt av en riskkapitalmarknad kan stimulera entreprenörskap avsevärt. Då genereras inte bara mer finansiellt stöd för utveckling av uppfinningar utan möjligheten att sälja till etablerade företag till höga priser förbättras också.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se