Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Working Paper No. 1444

Risky Business: Venture Capital, Pivoting and Scaling

Riskkapitalbolagen bidrar till fler snabbväxande entreprenöriella företag

Working Paper
Referens
Norbäck, Pehr-Johan , Lars Persson och Joacim Tåg (2022). ”Risky Business: Venture Capital, Pivoting and Scaling”. IFN Working Paper nr 1444. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson, Joacim Tåg

Vi undersöker hur en aktiv marknad för riskkapital från venture capital-bolag till nystartade bolag påverkar hur ambitiösa de senare är i sina produktutvecklings- och tillväxtstrategier. Tillgång till riskkapital på en marknad ökar risktagandet och ambitionsnivån i strategierna, vilket leder till att fler snabbväxande bolag växer fram.

Att snabbt skala upp lovande startupföretag har blivit en nyckelstrategi på dagens digitaliserade globala marknad. Denna uppsats undersöker hur en aktiv marknad för riskkapital från venture capital-bolag till nystartade bolag påverkar hur ambitiösa företagen är i sina produktutvecklings- och tillväxtstrategier.

I uppsatsen utvecklar vi ett teoretiskt ramverk där entreprenörer kan välja att själva växa och skala upp verksamheten eller söka stöd av riskkapitalbolag. Riskkapitalbolag kan även hjälpa entreprenörer att byta inriktning på sin verksamhet om den första affärsidén misslyckats. Centrala beslut är valet av risk och ambitionsnivå i både produktutvecklings- och tillväxtskedet där högre ambitioner är sammankopplade med högre risk att misslyckas. Startupbolag utan riskkapital maximerar framtida vinster, medan startupbolag med riskkapital maximerar försäljningsvärdet av bolaget (försäljning till etablerad aktör eller börsnotering).

Under rimliga antaganden om hur vinster beror på valda risknivåer, visar vi att tillgång till riskkapital på en marknad ökar risktagandet och ambitionsnivån, vilket leder till att fler snabbväxande bolag växer fram.

Kompensationsstrukturer och temporärt ägande
Kompensationsstrukturerna, det vill säga hur riskkapitalbolagen får betalt för sin verksamhet, och det tidsbegränsade ägandet av riskkapitalbolag innebär att enbart stora riskfyllda satsningar lönar sig. Mindre riskfyllda utvecklings- och tillväxtstrategier är sammankopplade med lägre försäljningspriser för bolagen som riskkapitalbolagen investerat i, vilket leder till att riskkapitalbolagen inte får tillräckligt bra betalt för att en investering skall löna sig.

Vi visar också att en aktiv riskkapitalmarknad innebär att startupbolag tar sig an mer ambitiösa produktutvecklingsstrategier. Anledningen är att de då kan få hjälp av riskkapitalbolag, genom kapital och kunskap, för att ändra inriktning om den första satsningen inte fungerar.

Viktigt för företagens tillväxt och för samhällsekonomin
Flera viktiga policyslutsatser kan dras från våra resultat. Nya företag bidrar positivt till samhällsekonomin genom att konsumenter kan få tillgång till nya tjänster och produkter samt att priserna på marknaden pressas ned. Samtidigt innebär deras inträde på marknaden att de etablerade företagens vinster minskar. För samhället är det därför önskvärt att färre, men effektivare startupbolag lyckas med sina produktutvecklings- och tillväxtstrategier. Vår analys visar att en aktiv riskkapitalmarknad bidrar till att det blir fler sådana bolag i ekonomin. Således är det viktigt att beslutsfattare skapar förutsättningar för en aktiv riskkapitalmarknad så att entreprenöriella startupbolag stimuleras att ta tillräckliga risker i sin verksamhet.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se