Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Uppdragsforskningsrapport 2019:3

Marknadskoncentration och korsägande av företag

Rapport
Referens
Persson, Lars och Pehr-Johan Norbäck (2019). ”Marknadskoncentration och korsägande av företag”. Uppdragsforskningsrapport 2019:3. Stockholm: Konkurrensverket.

Författare
Lars Persson, Pehr-Johan Norbäck

Ny forskning i USA indikerar att korsägandet av konkurrerande företag av institutionella investerare kan ha konkurrensbegränsande effekter även när det gäller minoritetsinnehav. Nya studier av konkurrenseffekter av institutionellt korsägande på flygresemarknaden och i banksektorn finner ett samband mellan högt korsägande och höga pris/kostnadsmarginaler och har fått stor uppmärksamhet både i forskningskretsar såväl som i policykretsar.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se