This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Uppdragsforskningsrapport 2019:3

Marknadskoncentration och korsägande av företag

Report
Reference
Persson, Lars and Pehr-Johan Norbäck (2019). “Marknadskoncentration och korsägande av företag”. Stockholm: Konkurrensverket.

Authors
Lars Persson, Pehr-Johan Norbäck

Ny forskning i USA indikerar att korsägandet av konkurrerande företag av institutionella investerare kan ha konkurrensbegränsande effekter även när det gäller minoritetsinnehav. Nya studier av konkurrenseffekter av institutionellt korsägande på flygresemarknaden och i banksektorn finner ett samband mellan högt korsägande och höga pris/kostnadsmarginaler och har fått stor uppmärksamhet både i forskningskretsar såväl som i policykretsar.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se